Conference Program

  28 April 2014 29 April 2014 30 April 2014
09:30-10:00 OPENING CEREMONY    
10:05 - 10:35  

Çağatay Yamak

BITES

“Synthetic Aperture Radar (SAR) Capabilities for Geospatial Intelligence

Konumsal Istihbarat için Sentetik Açıklıklı Radar Kabiliyeti”

Manohar Kumar Katoch

ClearTrail

“HTTPS Monitoring”

“HTTPS İzleme”

10:40 - 11:25 COFFEE BREAK
11:30 - 12:00

Isaac Zaworski

URBAN ROBOTICS


“3D Real Time Intelligence

“3 Boyutlu Gerçek Zamanlı İstihbarat”

Isaac Zaworski

URBAN ROBOTICS

“3D Real Time Intelligence

“3 Boyutlu Gerçek Zamanlı İstihbarat”

Engin Büker

Intelligence Technologies Expert

“The transition from intelligence cycle to intelligence process network-centric intelligence in narrow seas”

“İstihbarat Çeviriminden İstihbarat Sürecine Geçiş: Ağ-Merkezli İstihbarat”

12:05 - 12:35

Dan Botsch

Trapwire

“TrapWire: Threat Detection and Attack Prevention

“Trapwire: Tehdit Tespit ve Saldırı Engellem Teknolojisi”

Roy Shamir

CELLEBRITE

“Intro to mobile forensics

“Adli Mobil Bilişime Giriş”

Rafet Öngöçmen

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

“Initial Responce Procedures in Digital Forensics

“Adli Bilişim Uygulamalarında İlk Müdahale ve Delil Toplama Süreçleri”

12:40 - 13:30 COFFEE BREAK
13:30 - 14:00

Mr. Martin Stange

UTIMACO

“Consolidating Lawful Interception – A case study

“Teknik Takip Konsolidasyonu - Örnek Vaka”

H. Lawrence Cole

NTREPID

“Online Identity and Tracking Issues

“Online Kimlik ve İzleme Sorunları”

Dan Botsch

Trapwire

“TrapWire: Threat Detection and Attack Prevention

“Trapwire: Tehdit Tespit ve Saldırı Engellem Teknolojisi”


14:05 - 14:35

Mark Ploszay

KOMTAS / IBM

“Big Data Analytics for National Intelligence and Defense

“Ulusal İstihbarat ve Savunma için Büyük Data Analizi”

Alper Tosun

BTT

“GSM Locating Technologies

“GSM Lokasyon Teknolojieri”

Manohar Kumar Katoch

ClearTrail

“You can monitor increasing data traffic at decreasing cost. Know How?

“Yoğunlaşan Trafiği Azalan Bütçe ile İzleyebilirsiniz. Nasıl?”

14:40 - 15:25 COFFEE BREAK
15:30 - 16:00

Sukru Durmaz

DİFOSE

“Forensic Explorer: First Turkish User GUI Digital Forensics Software

“Forensic Explorer: İlk Türkçe Arayüzlü Adli Bilişim Yazılımı”

Eric G. Kuczynski

SIGNALS DEFENSES

“Creating a Secure Work Environment through Threat and Vulnerability Assessment

“Güvenli Çalışma Ortamı: Risk Analizi ve Mimari Engelleme”

16:05 - 16:30

Robert Lundy

GLIMMERGLASS

“Situational Awareness for Active Defense

“Aktif Savunma için Anlık Farkındalık - Fiberoptikte Teknik Takip”

Arik Kasha

ObserveIT

“Monitors Third Parties And Privileged Users

“Dışarıdan bağlantılar ve özel kullanıcıların monitor edilmesi.”

 
16:40 - 17:10

Kevin Cresswell

FIELD FORENSICS

“Actionable intelligence via explosives detection

“Patlayıcı Tespit Yolu ile Eyleme Geçirilebilir İstihbarat Toplama Yöntemleri”

Faisal Habib

ACCESSDATA

“AD-LAB - Computer Forensics

“AD-LAB - Adli Bilişim”